Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

ilość odwiedzin strony: 177530
ostatnia aktualizacja: 17.10.2022 15:38

Status prawny

Zespół Szkół  w Chludowie został powołany Uchwałą nr VII/81/99
Rady Gminy Suchy Las z dnia 11.03.1999 r.

Na podstawie art.5 ust.2 pkt 1, art.58 ust. 1, 2 i 6 w związku z art. 59 ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) , art.2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96) oraz art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. nr 13, poz. 74 z późn. zm.)

Uchwala się, co następuje:

 

§1

Tworzy się z dniem 1 września 1999 r. Zespół Szkół w Chludowie, ul. Szkolna 3. W skłąd zespołu wchodzą:
Gimnazjum o strukturze organizacyjnej klas I-III, Szkoła Podstawowa o strukturze organizacyjnej klas I-VI i przedszkole z oddziałem "0".

§2

Do obwodu Zespołu należą miejscowości: Chludowo, Zielątkowo, Golęczewo - Gimnazjum : Chludowo i Zielątkowo - Szkoła Podstawowa i Przedszkole z oddziałem "0"

§3

Organizację Zespołu określi Statut uchwalony odrębną uchwałą.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r.

 

Uchwała Rady Gminy Suchy Las Nr. VII/537/2002 z dnia 16.05.2002 r.
w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Chludowie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym [Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591] i art. 60 ust.2 ustawy o systemie oświaty [Dz. U. z 1996 r. Nr 67 p. 329 z późniejszymi zmianami] oraz § 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół [Dz. U. Nr 61, poz. 624] Rada Gminy Suchy Las uchwala co następuje:

§1

1. Zespołowi Szkół w Chludowie nadaje się imię misjonarza ze Zgromadzenia Ojców Werbistów, "Ojca Mariana Żelazka".

2. Pełna nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkół imienia Ojca Mariana Żelazka w Chludowie.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Suchy Las.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2002 r.

§4

Załączniki do uchwały stanowią: 1. wniosek Zespołu Szkół w Chludowie, 2. faksymile korespondencji pomiędzy szkołą a Ojcem Marianem Żelazkiem.

 

Uchwała nr XXXVIII

Rady Gminy Suchy Las

z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej

Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie

w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chludowie

w Zespole Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie

 

Link:  

http://pliki.chludowo.pl/STATUTY/STATUT%20SP-NOWY.pdf

 

 

Metryka

 • Autor wpisu: Admin
 • Data dodania: 18/04/2018 08:48
 • Autor ostatniej modyfikacji: Ryszard Sempiński
 • Data ostatniej modyfikacji: 18/04/2018 08:48
 • Liczba odsłon: 5716
 • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj

Dane kontaktowe

61 25 00 300   (Interactive Voice Response) 

Chludowo, ul. Szkolna 3  

 • 61 25 00 301 Sekretariat ZS w Chludowie
 • 61 25 00 302 Wirtualny FAX ZS w Chludowie

Golęczewo, ul. Dworcowa 59

 • 61 25 00 303 Sekretariat Szkoły w Golęczewie
 • 61 25 00 304 Wirtualny FAX Szkoły w Golęczewie

Chludowo, ul. Kościelna 12

 • 61 25 00 305 Sekretariat Przedszkola w Chludowie
 • 61 25 00 306 Wirtualny FAX Przedszkola w Chludowie

Dane adresowe

Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka

 • ul. Szkolna 3
 • 62-001 Chludowo

Godziny urzędowania

Sekretariat czynny:

7.30 - 15.30