Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

ilość odwiedzin strony: 195509
ostatnia aktualizacja: 17.10.2022 15:38

Szkoła Podstawowa w Chludowie w Zespole Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie

Szkoła Podstawowa w Chludowie w Zespole Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie


ul. Szkolna 3

62-001 Chludowo


 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

  Wstęp

   Zespól Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://chludowo.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie  dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego    i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie.

 Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej – 2010-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej – 2021-03-17

  Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Treści niedostępne

Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

  Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2021-03-17

Pobierz Raport o stanie zapewnienia dostępności zespołu szkół

Pobierz Raport o stanie zapewnienia dostępności szkoły podstawowej

Pobierz Raport o stanie zapewnienia dostępności przedszkola

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Pod adresem http://chludowo.pl dostępne są dane teleadresowe siedzib Zespołu Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie

Sekretariat Zespołu Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie Telefon: 61 25 00 301

E-mail: sekretariat@chludowo.pl Wirtualny FAX ZS w Chludowie Telefon: 61 25 00 302

ul. Szkolna 3

61-002 Chludowie

Sekretariat Szkoły w Golęczewie Telefon: 61 25 00 303

E-mail: filia@chludowo.pl Wirtualny FAX Szkoły w Golęczewie Telefon: 61 25 00 304

ul. Dworcowa 59

61-002 Golęczewo

Sekretariat Przedszkola w Chludowie Telefon: 61 25 00 305

E-mail: przedszkole@chludowo.pl Wirtualny FAX Przedszkola w Chludowie Telefon: 61 25 00 306

ul. Kościelna 12

61-002 Chludowo

Sekretariat Przedszkola w Golęczewie Telefon: 61 25 00 308

E-mail: g.przedszkole@chludowo.pl Wirtualny FAX Przedszkola w Golęczewie Telefon: 61 25 00 309

ul. Oświatowa 1

61-02   Golęczewo

 Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej  formy    udostępnienia informacji,   jeśli   żądanie  dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy  czym  termin ten nie  może  być  dłuższy  niż  2 miesiące  od dnia  wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Dyrektora Zespołu Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dyrektor Zespołu Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie ul. Szkolna 3

61-002 Chludowo

E-mail: k.antkowiak@chludowo.pl Telefon: 61 25 00 301

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/pl

  Dostępność architektoniczna

  Budynek ul. Szkolna 3, Chludowo

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od strony południowej. Wejście znajduje się na poziomie chodnika (nie ma schodów). Na parterze budynku znajduje się portiernia i dostęp do sekretariatu, gabinetu dyrektora i biura kadr i księgowości. W budynku nie ma wind ani podjazdów na poziomy klas, szatni i stołówki. Do kompleksu sportowego (sal gimnastycznych i szatni sportowych) można wejść z poziomu ulicy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w kompleksie sportowym i na parterze szkoły (na parter – brak dostępu dla osób na wózkach inwalidzkich).

Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.

     Budynek ul. Kościelna 12, Chludowo

 Do głównego wejścia do przedszkola prowadzą schody oraz podjazdy dla wózków. Na parterze znajduje się jedna sala przedszkolna, sekretariat i kuchnia. W budynku nie ma windy, a na 1. piętro można dojść tylko schodami. Z sali na parterze jest swobodny dostęp na przedszkolny plac zabaw.

Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przy przedszkolu nie ma wyznaczonego miejsca dla niepełnosprawnych.

 Budynek ul. Dworcowa 59, Golęczewo

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od strony północnej. Wejście znajduje się na poziomie 7 stopni schodów. Parter składa się z dwóch części, części zabytkowej: świetlica, biblioteka, pokój nauczycielski, sala lekcyjna, toalety. W tej części występuje różnica poziomów (dwa stopnie) druga część to dobudowane skrzydło w skład którego wchodzi: sala lekcyjna, toalety, sekretariat i gabinet kierownika. W budynku nie ma wind ani podjazdów na poziomy klas, szatni i stołówki. Sala gimnastyczna znajduje się na drugim piętrze. Do budynku można też wejść bezpośrednio do szatni uczniowskich w części piwnicznej szkoły oraz schodami bezpośrednio do nowego skrzydła. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca dla niepełnosprawnych.

 Budynek ul. Oświatowa 1, Golęczewo

Do głównego wejścia do przedszkola prowadzą schody oraz podjazdy dla wózków. Wszystkie sale i pomieszczenia biurowe znajduje się na parterze. Ze wszystkich sal jest swobodny dostęp na przedszkolny plac zabaw.

Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przy przedszkolu wyznaczono jedno miejsca dla niepełnosprawnych.

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść

z psem asystującym i psem przewodnikiem

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.


Metryka

 • Autor wpisu: Administrator
 • Data dodania: 31/03/2021 19:26
 • Autor ostatniej modyfikacji: Ryszard Sempiński
 • Data ostatniej modyfikacji: 31/03/2021 19:26
 • Liczba odsłon: 41921
 • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj

Dane kontaktowe

61 25 00 300   (Interactive Voice Response) 

Chludowo, ul. Szkolna 3  

 • 61 25 00 301 Sekretariat ZS w Chludowie
 • 61 25 00 302 Wirtualny FAX ZS w Chludowie

Golęczewo, ul. Dworcowa 59

 • 61 25 00 303 Sekretariat Szkoły w Golęczewie
 • 61 25 00 304 Wirtualny FAX Szkoły w Golęczewie

Chludowo, ul. Kościelna 12

 • 61 25 00 305 Sekretariat Przedszkola w Chludowie
 • 61 25 00 306 Wirtualny FAX Przedszkola w Chludowie

Dane adresowe

Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka

 • ul. Szkolna 3
 • 62-001 Chludowo

Godziny urzędowania

Sekretariat czynny:

7.30 - 15.30